Produsentoppdrag

Jeg tar oppdrag som produsent for ulike kulturarrangementer, seminarer og eventer.

Kirkens bymisjons personalseminar

Gjennom over 15 år har jeg vært fast produsent for Kirkens bymisjons personalseminar på Sundvolden hotell. Hvert år velges et overbyggende faglig tema som blir belyst gjennom blant annet foredrag, verksteder, konserter mm. I 2023 var temaet: “Brytningstid – med håp som drivkraft”.
Her er programmet for personalseminaret 2023:
Program_Sundvolden_2023

Her er programmet for personalseminaret 2022:
Program_Personalseminar_2022 (ny)

Norsk barnevernkongress

Jeg er også produsent for kulturdelen av Norsk barnevernssambands jubileumskongress 30. oktober – 1. november 2023:
https://www.barnevernsambandet.no


Andre oppdrag

Sommerfest for ansatte på Lovisenberg diakonale sykehus 2022