Hagekonsert på Aksept

Jeg har vært knyttet til Aksept – senter for alle berørt av hiv siden 1992, da jeg startet der som sivilarbeider. Jeg har hatt mange ulike roller og ansvarsområder på senteret gjennom 22 år, men størsteparten av tiden har jeg vært kulturleder og musikkterapeut. Jeg startet med å ha hovedansvaret for Solidaritetsgudstjeneste på Verdens Aidsdag fra midten av 90-tallet og fram til og med 2010.

Publikum under Hagekonserten 2010 (foto: Thomas Olsen/Gaysir)

Publikum under Hagekonserten 2010 (foto: Thomas Olsen/Gaysir)

I  2002 vokste ideen om at Aksept skulle bli synligere under Skeive dager i Oslo. Så fra juni 2002 har jeg vært ansvarlig produsent for Aksepts årlige åpne og gratis hagekonsert fra verandaen på den store villaen i Oslo. Denne hagekonserten er etter hvert blitt innarbeidet som et årlig krafttak for å synliggjøre Aksept. Målet er at flest mulig skal få vite om Aksept og det tilbudet vi har.

Hagekonserten 2009 med Wenche Myhre på scenen og kronprinsparet i hagen. (foto: SKBO)

Hagekonserten 2009 med Wenche Myhre på scenen og kronprinsparet i hagen. (foto: SKBO)

Vi har erfart at en slik konsert som er åpen og gratis for alle kan ha stor betydning. Gjennom konsertopplevelsene ønsker vi å gi folk en positiv opplevelse som de knytter til Aksept. Dette håper vi i neste omgang kan føre til at folk som er berørt av hiv får et positivt inntrykk av stedet og tilbudet vårt. Første året håpet vi på 70-80 publikumere, det kom 400. Og siden har arrangementet vokst seg stort, med hagen full av mennesker og stor stemning og med hele 1950 personer i hagen i 2013.

Det berømte "kysset"!  Anne Grete Preus og Else Kåss Furuseth, Hagekonserten 2010. (foto Thomas Olsen/Gaysir)

Det berømte “kysset”! Anne Grete Preus og Else Kåss Furuseth, Hagekonserten 2010.
(foto Thomas Olsen/Gaysir)

Hagekonserten arrangeres som en del av Skeive Dager. På den måten når vi ut med god PR til et bredt publikum – som også er berørt av hiv. Det er gratis å komme inn på hagekonserten, men vi samler hvert år inn penger til  Aksepts solidaritetsfond.

Det har vært mange fantastiske øybelikk på Hagekonserten i løpet av disse 12 årene. Her følger noen glimt fra Hagekonserten. Du finner mange flere ved å søke på youtube. Det finnes klipp fra Hagekonserten tilbake fra 2010 og framover.