Kurs og foredrag

Her er en oversikt over noen de kursene som jeg kan gi:

* Musisk lek gjennom lyd – stemme – bevegelse
Siden 2003 har jeg holdt dette kurset på Østlandske Lærerstevne hver høst i Oslo.
Målet med kurset er å gi ny inspirasjon og mot til å sette i gang musiske aktiviteter i barnehage og småskole, og samtidig vise at lek med musikk kan stimulere barns skapende evner og sosial kompetanse. Med utgangspunkt i lyd, stemme, bevegelse og kroppens instrument vil vi utforske, eksperimentere og komponere på ulike måter. Deltagelse på kurset krever ingen spesielle forkunnskaper i musikk eller ferdigheter på instrumenter.
Kurset går i utgangspunktet over 3 timer, men kan utvides til et dagskurs om ønskelig.

* Kurs i stemme, pust og kroppsbevissthet
Våren 2010 holdt jeg et kurs på Støttesenter mot incest. En gruppe på 11 kvinner og meg møttes seks ganger a tre timer. Her er beskrivelsen av kurset:

Når man sier at ”Øynene er sjelens speil”, kan man kanskje også si at ”Stemmen er sjelens barometer”?
Det som i alle fall er sikkert, er at vi alle uttrykker oss gjennom stemmen vår, og bruker den til å fortelle andre hvem vi er. Stemmen vår henger også nøye sammen med pusten og resten av kroppen vår. Kanskje kan det å bli bedre kjent med vår egen stemme og vår egen pust bidra til at vi også blir litt bedre kjent med oss selv?

Gjennom enkle og ufarlige øvelser skal vi i dette kurset utforske ulike måter å bruke stemmen vår på. Vi skal synge litt sammen, bevege oss sammen, prate, puste, tulle og le, og på den måten bli mer bevisst på sammenhengene mellom pust, kropp og stemme. Mange av aktivitetene vil vi gjøre sammen i gruppe, men det vil også være rom for individuelle øvelser etter hvert som vi blir bedre kjent med og tryggere på hverandre. I løpet av kurset skal vi erfare hvordan pust og kropp er med på å prege stemmen vår, og kanskje også livene våre.