GIM trinn 2-kurs i Oslo 2014

GIM-brosjyre forsideGIM II-kurs tilbys nå i Oslo for max. 6 deltakere. Kurset ledes av AMI-godkjent Primary trainer, professor Lars Ole Bonde i samarbeid med høgskolelektor og GIM-terapeut (FAMI) Svein Fuglestad.

Kurset følger de retningslinjer som er definert av Association of Music and Imagery (AMI) mht antall kurstimer og obligatorisk innhold, og tilrettelegges i mindre blokker over 7-12 måneder etter nærmere avtale med deltakerne.

Det vil sannsynligvis bli 4 kursmoduler a 10-12 timer, hvor Lars Ole Bonde primært står for den teoretiske undervisningen, og Svein Fuglestad primært for praksis/øvingsdelen av kurset. Deltakerne skal arbeide i dyader, som både er rammen om trenings-sesjoner og musikanalysen, som er kjernen i kurset.

Deltakerne skal analysere et GIM-(basis)musikkprogram etter eget valg i dyader, og bruke en bestemt analysemetode utviklet av professor Ken Bruscia til dette.

Interesserte deltakere kan få tilsendt mer informasjonsmateriale om kursets innhold og oppbygning.

Det blir et (ikke obligatorisk)informationsmøde tirsdag 25.3. kl.15.30 på NMH, Oslo.

Første kursmodul finner sted mandag 26. mai kl. 16.00 – 20.00. Her avtales tidspunktet for etterfølgende kursmoduler.

Kursprisen avhenger av antall deltakere. Ved 4 deltakere er prisen NOK 15.000 pr. deltaker. Ved 6 deltakere NOK 12.000.

For mer informasjon og påmelding, send mail til: lobo@hum.aau.dk eller svein@sveinfuglestad.no