Felles skandinavisk GIM III utdanning 2017-2019

GIM3 bildeDet er med stor glede vi informerer om muligheten til å delta i  den første felles skandinaviske Level III utdanningen i The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM)!

Utdanningen vil gjennomføres av et team av fem GIM lærere (trainers) med omfattende erfaring fra terapeutisk arbeid, undervisning, veiledning och forskning: Bolette Beck, Ellen Thomasenoch Lars Ole Bonde fra Danmark. Margareta Wärja och Katarina Mårtensson-Blom fra Sverige. Margareta kommer til å være den sammenholdende pedagogiske lederen gjennom hele utdanningsforløpet. Minst to av lærerne kommer til å medvirke på hvert av seminarene.

Utdanningen administreres av Svein Fuglestad, som også kommer til å være med på hvert seminar. Svein er en erfaren GIM terapeut som er i prosess for å bli autorisert som GIM-lærer/trainer.

Vi starter utdanningen i oktober 2017 och avslutter i september 2019, med totalt åtta seminarier. Hvert seminar omfatter to eller tre dager, og går på rundgang mellom de tre ulike skandinaviske land. (Minimum) tre seminar kommer til å legges til et internat/kurssted. Fullført GIM level II-kurs kreves for å kunne starte på kurset.

Her kan du lese mer om den felles skandinaviske GIM III utdanninga:

Skandinavisk GIM utbildning PROSPEKT 2017