Hovedoppgave i musikkvitenskap: “Jeg har ikke hatt noen vonde tanker på 1 time og 48 minutt”

forside hovedoppgave 96I 1996 fullførte jeg hovedfag i musikk ved Universitetet i Oslo med denne hovedoppgaven: “Jeg har ikke hatt noen vonde tanker på 1 time og 18 minutter”. Ein studie om liv, død og vørdnad knytta til menneske med hiv/aids, sett i lys av musisk teori og praksis. Oppgaven var en presentasjon av et prosjekt jeg gjorde på Aksept – senter for alle berørt av hiv i 1995 – året før hiv-medisinane revolusjonerte det å leve med hiv.

Jeg brukte kreative metoder med vekt på musikk, sammen med ei gruppe hivpositive gjennom et helt år, eller så lenge de levde (tre av deltakerene døde i løpet av prosjektperioden) for å se om det kunne ha noen innvirkning på livskraft og livskvalitet.

Trykk på forsidebildet av til oppgaven for å lese.