Musikkterapi – (GIM)

GIM-brosjyre forside

Jeg tilbyr musikkterapi i metoden Guided Imagery and Music (GIM), en metode som kombinerer utvalgt klassisk musikk med avspenning, visualisering, samtale og kreativitet f. eks. tegning eller skriving.

I GIM fokuserer vi på indre bilder, kroppsfornemmelser, følelser, tanker og minner som lytteopplevelsen fremkaller. Det er ikke nødvendig å ha spesielt kjennskap til klassisk musikk for å ha utbytte av GIM. Velkommen til en utforsking av bevisstheten gjennom musikk.

Mer om GUIDED IMAGERY AND MUSIC:

MUSIKKEN
Musikk kan fastholde stemninger og følelser og vekke assosiasjoner og minner. Den berører oss på forskjellige måter. Musikkens struktur danner en støttende ramme for et bredt spekter av opplevelser. Vi kan dele musikkopplevelsene med hverandre og på den måten få ny forståelse av oss selv og de sammenhenger vi lever i.

Har du opplevd at avspenningsøvelser kan gjøre godt? Har du opplevd at fantasireiser med eller uten musikk kan åpne opp for nye sider ved deg selv? Eller blir du rett og slett nysgjerrig når du les dette? Da kan det hende at Guided Imagery and Music (GIM) er noe for deg!

GIM ble utviklet i begynnelsen av 70 årene av musiker og musikkterapeut Helen Bonny på Maryland Psychiatric Center i USA. Siden da er det foregått en intensiv videreutvikling av metoden, og den har vist seg å være et kraftfullt redskap både i selvutvikling og i arbeidet med mange forskjellige klientgrupper.

GIM er en psykoterapeutisk metode som setter musikkopplevelsen i sentrum.

GIM kombinerer utvalgt klassisk musikk med avspenning, visualisering og samtale. En trenger ikke ha spesielt kjennskap til klassisk musikk for å ha utbytte av GIM.GIM gir mulighet for lytteopplevelser på flere bevissthetsnivå. I GIM arbeider en med indre bilder, kroppsfornemmelser, følelser, tanker og minner som lytteopplevelsen fremkaller. Imagery er det engelske ordet for disse indre opplevelser.GIM gir mulighet for endring av fastlåste reaksjonsmønstre, økt selvforståelse og innsikt, styrket evne til problemløsing, samt økt tilgang til kreative ressurser.

GIM er effektiv både som kort- og langtidsterapi, der musikken danner en trygg og estetisk ramme om psykiske forandringsprosesser

GIM SESJONEN
En GIM sesjon varer ca 1½ time og består av en innledende personlig samtale, avspenning, musikklytting og en avsluttende samtale. Den innledende samtalen danner utgangspunkt for terapeutens valg av musikk. Gjennom en avspenningsøvelse forberedes en til musikklyttingen. Under selve musikklyttingen, som vanligvis foregår liggende, forteller en terapeuten om sine opplevelser. Terapeutens oppgave er å være lydhør overfor musikken og lytterens respons på denne, og gjennom en ikke-styrende dialog hjelpe lytteren med å la sine opplevelser komme fram.

Musikklyttingen varer vanligvis 30-45 minutter. Etter lyttingen bearbeides opplevelsene i en samtale med terapeuten, ofte kombinert med tegning/skriving.