Category Archives: Aktuelt

Keynote speaker på europeisk GIM-konferanse i Irland

European Association for Music and Imagery (EAMI) inviterer til europeisk konferanse i Irland i september 2018. Overskriften for konferansen er: Imagery – Realising New Stories through GIM. Jeg har fått det ærefulle oppdraget å være keynote speaker på konferansen, og tittelen jeg har valgt for min presentasjon er: “Realising New Stories through Imagery”.
Sjekk linken under for program og nettside med mer informasjon:

https://www.eami2018.eu

 

Skandinavisk GIM III utdanning starter i oktober 2017

GIM3 bildeDet er med stor glede vi informerer om muligheten til å delta i  den första felles skandinaviske Level III utdanningen i The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM)!

Utdanningen vil gjennomføres av et team av fem GIM lærere (trainers) med omfattende erfaring fra terapeutisk arbeid, undervisning, veiledning och forskning: Bolette Beck, Ellen Thomasen och Lars Ole Bonde fra Danmark. Margareta Wärja och Katarina Mårtensson-Blom fra Sverige. Margareta kommer til å være den sammenholdende pedagogiske lederen gjennom hele utdanningsforløpet. Minst to av lærerne kommer til å medvirke på hvert av seminarene.

Utdanningen administreres av Svein Fuglestad, som også kommer til å være med på hvert seminar. Svein er en erfaren GIM terapeut som er i prosess for å bli autorisert som GIM-lærer/trainer.

Vi starter utdanningen i oktober 2017 och avslutter i september 2019, med totalt åtta seminarier. Hvert seminar omfatter to eller tre dager, og går på rundgang mellom de tre ulike skandinaviske land. (Minimum) tre seminar kommer til å legges til et internat/kurssted.

Her kan du lese mer om den felles skandinaviske GIM III utdanningen:
http://sveinfuglestad.no/wp-content/uploads/2017/02/Skandinavisk-GIM-utbildning-PROSPEKT-2017.pdf

 

 

GIM trinn II-kurs i Oslo/København 2015-16

Details from Bilbao 2009 - 3

GIM II-kurs tilbys nå i København/ Oslo for min 6 deltakere (maks 8 deltakere). Kurset ledes av AMI-godkjent Primary trainer, professor Lars Ole Bonde i samarbeid med høgskolelektor og GIM-terapeut (FAMI) Svein Fuglestad. Endvidere medvirker GIMtrænerne og –terapeuterne Ellen Thomasen, Bolette Daniels Beck og Kia Mårtenson Blom.

Kurset følger de retningslinjer som er definert av Association of Music and Imagery (AMI) mht antall kurstimer og obligatorisk innhold, og tilrettelegges i mindre blokker over 8-10 måneder.

Der planlegges 3 kursmoduler a 14-16 timer samt en oppsummerende samling med presentasjoner av musikkanalyser. Lars Ole Bonde står primært for den teoretiske undervisningen, og Svein Fuglestad primært for praksis/øvingsdelen av kurset. Deltakerne skal arbeide i dyader, som både er rammen om trenings-sesjoner og musikanalysen, som er kjernen i kurset.

Deltakerne skal analysere et GIM-(basis)musikkprogram etter eget valg i dyader, og bruke en bestemt analysemetode utviklet av professor Ken Bruscia til dette.

I løpet av den tiden kurset pågår skal hver kursdeltaker også gjennomføre 10 GIM-sesjoner som guide, hvor en av disse foregår under supervisjon av en av kurslederne (enten supervision-in-vivo, dvs. med supervisor som observatør, eller på baggrund af en audio/videooptagelse + transskription). I tillegg skal hver kursdeltaker ha fire personlige sesjoner med en godkjent GIM-terapeut etter eget valg. Mellom hver kursmodul må derfor hver deltaker forplikte seg til å motta (minst) en personlig GIM-sesjon og gi (minst) tre prøve-sesjoner som guide for å kunne fortsette til neste kursmodul.

De kreves godkjent GIM trinn 1 utdanning for å starte på kurset. Interesserte deltakere kan få tilsendt mer informasjonsmateriale om kursets innhold og oppbygning.

Prisnivå 15.000NOK/13.000 DKK ved 6 deltagere. I tillegg kommer udgifter til de personlige sesjoner, én supervision samt til reise/opphold.

Halvdelen af kursavgiften betales senest 1.11. 2015. Andre halvdel betales senest 2 uker før 3. Kursmodul, som forudsetter at deltagerne har gjennomført de avtalte obligatoriske treningssesjoner.

Første kursmodul finner sted lørdag-søndag 14.-15. november 2015 – i København.

Anslagsvis tidsperspektiv for kurset:
Modul 2: medio/ultimo februar 2016
Modul 3: ultimo april/primo mai 2016

Oppsummerende samling: primo september 2016 – hvor alle praktiske og teoretiske kurskrav skal være fullført.

Interesserte deltakere kan sende mail til  svein@sveinfuglestad.no

 

 

 

 

Velkommen til lunsjkonsert på HiOA onsdag 22. april kl 12.00: “Den kjente lengselen” – NB konserten er flyttet!

den kjente lengselen konsert ny

Onsdag 22. april kl 12.00 holder jeg lunsjkonsert på Høgskolen i Oslo og Akershus. Konserten er flyttet til Fyrhuset (Bakeri Deiglig), som også ligger inne på HiOA Campus, like ved / skrått over plassen fra P52 hvor konserten opprinnelig skulle vært.

Jeg har kalt konserten for “Den kjente lengselen”, og kommer i hovedsak til å presentere noen av mine egne låter. I flere av mine tekster er lengsel et slags gjennomgående tema: Lengsel etter tilhørighet, lengsel etter det som ikke lenger er, lengsel etter engasjement og endring, og lengsel etter våren … Jeg har fått med meg to fantastiske kvinner som jeg er utrolig stolt og glad over å ha fått samarbeide med i flere år i to ulike duo-prosjekter. Og for første gang spiller vi sammen alle tre: Min mangeårige pianist Tone Skaali, som til daglig jobber som lege og psykiater, og min gode kollega og samspillspartner fra Fakultet for samfunnsfag, saxofonist og førsteamanuensis Beate Elstad. Selv kommer jeg til å spille litt ukulele, sansula og synge. Velkommen!

Konserten er åpen for alle interesserte både innenfor og utenfor HiOA, og varer ca 30-35 minutt.
Adressen er: Fyrhuset, ved Pilestredet 52, øverst på HiOA Campus, onsdag 22. april kl. 12.00

Her er lenke med kart over campus, HiOA:
http://www.hioa.no/Om-HiOA/Kart-og-veibeskrivelser

 

Oppslag på www.blikk.no: Svein Fuglestad slipper ballade

Månedsavisa for homser, lesber og biseksuelle; Blikk, skrev denne saken i sin nettutgave samme dagen som singelen “Den kjente lengselen” ble lansert på iTunes.

Svein Fuglestad synger og spiller ukulele, autoharpe og loop. – Det er viktig ikke å slutte å leke selv om man har fylt 47.

Svein Fuglestad synger og spiller ukulele, autoharpe og loop. – Det er viktig ikke å slutte å leke selv om man har fylt 47.

I dag slippes singelen «Den kjente lengselen». Sanger Svein Fuglestad tror de fleste kan kjenne seg igjen i balladens tekst om kjærlighet.
Tekst: Betzy A K Thangstad torsdag 26. februar 2015 06:00

«Den kjente lengselen» handler om en ny date, eller enda et treff – som ikke ble til noe mer. Låten ble skrevet allerede for åtte år siden og er spilt inn kun med piano og vokal.

Continue Reading →