GIM trinn II-kurs i Oslo 2014

GIM-brosjyre forsideSammen med AMI-godkjent Primary trainer, professor Lars Ole Bonde  tilbyr Svein Fuglestad nå GIM trinn II-kurs  i Oslo.

Kurset følger de retningslinjer som er definert av Association of Music and Imagery (AMI) mht antall kurstimer og obligatorisk innhold, og tilrettelegges i mindre blokker over 7-12 måneder etter nærmere avtale med deltakerne.

Det vil sannsynligvis bli 4 kursmoduler a 10-12 timer, hvor Lars Ole Bonde primært står for den teoretiske undervisningen, og Svein Fuglestad primært for praksis/øvingsdelen av kurset. Deltakerne skal arbeide i dyader, som både er rammen om trenings-sesjoner og musikanalysen, som er kjernen i kurset.

Deltakerne skal analysere et GIM-(basis)musikkprogram etter eget valg i dyader, og bruke en bestemt analysemetode utviklet av professor Ken Bruscia til dette.

Interesserte deltakere kan få tilsendt mer informasjonsmateriale om kursets innhold og oppbygning.

Første kursmodul finner sted mandag 26. mai kl. 13.00 – 20.00 og tirsdag 27. mai kl 9.00 – 13.00. Her avtales tidspunktet for etterfølgende kursmoduler.

Kursprisen avhenger av antall deltakere. Ved 4 deltakere er prisen NOK 15.000 pr. deltaker. Ved 6 deltakere NOK 12.000.

For mer informasjon og påmelding, send mail til: lobo@hum.aau.dk eller svein@sveinfuglestad.no

Musikalsk åpning av bevegelsesanalyselaboratoriet på HiOA

Bilde fra åpningen av Bevegelseslaboratoriet 10. mars 14  (foto Eva Tønnessen)

Bilde fra åpningen av Bevegelseslaboratoriet 10. mars 14 (foto Eva Tønnessen)

Mandag 10. mars kl 13.00 var det offisiell åpning av HiOA sitt nye bevegelsesanalyselaboratorium. Rektor foretok snorklipping, og jeg åpnet arrangementet musikalsk med Kåre Virud sin låt “Gjennom ild og vann” hvor jeg spilte ukulele og sang (bilde), og med min egen låt: “Våren komme nå”, hvor jeg brukte elektronikabasert komp fra en ipad-app som heter Polyphonic.

Sted: Pilestredet 50, Atriet og underetasjen rom M033

Her kan du lese mer om bevegelsesanalyselaboratoriet:

http://khrono.no/2014/03/forsker-pa-bevegelse

Velkommen til min nye hjemmeside!

Jeg er endelig i gang med å oppdatere min hjemmeside med informasjon og oversikt over de ulike prosjektene jeg er og har vært engasjert i. Etterhvert som jeg får lagt ut mer og mer informasjon, håper jeg du får et klarere bilde av hva jeg holder på med.

Jeg kan kontaktes for musikkterapi innenfor retningen GIM – Guided Imagery and Music, kursvirksomhet, sangoppdrag og foredrag/undervisning.

Jeg skal legge ut informasjon om hva som skjer framover her på hjemmesiden min.