Velkommen til min nye hjemmeside!

Jeg er endelig i gang med å oppdatere min hjemmeside med informasjon og oversikt over de ulike prosjektene jeg er og har vært engasjert i. Etterhvert som jeg får lagt ut mer og mer informasjon, håper jeg du får et klarere bilde av hva jeg holder på med.

Jeg kan kontaktes for musikkterapi innenfor retningen GIM – Guided Imagery and Music, kursvirksomhet, sangoppdrag og foredrag/undervisning.

Jeg skal legge ut informasjon om hva som skjer framover her på hjemmesiden min.

Leave a Reply

Post Navigation